Nieuwe ronde voor de Innovatiesubsidie geopend

Den Haag, 8 november 2016

Een doorbraak komt vaak uit onverwachte hoek. De Hartstichting geeft talentvolle onderzoekers de kans innovatief onderzoek te doen. Vanaf 8 november 2016 is de nieuwe ronde voor het aanvragen van de Innovatiesubsidie geopend.

Crowdfunding

Voorwaarde voor het starten van het project is dat de onderzoeker samen met de Hartstichting geld ophaalt met crowdfunding. Zij maken een actiepagina aan op dit platform en roepen iedereen in hun netwerk op om te doneren voor hun onderzoek. De Hartstichting biedt steun en begeleiding gedurende het hele traject.

Het onderzoeksproject gaat door als het is gelukt om met crowdfunding € 25.000,- op te halen. De Hartstichting verdubbelt dit bedrag dan tot € 50.000,-. Pas dan kan het project starten.

Veel winst voor patiënten

We vragen de onderzoeker buiten de gebaande paden te denken en te komen met originele, tegendraadse onderzoeken. We verwachten dat juist dit soort innovatieve onderzoeksprojecten veel winst opleveren voor patiënten. We hopen hiermee een grote stap voorwaarts te zetten in het eerder herkennen en behandelen van hart- en vaatziekten.

Indienen nieuwe projectideeën

Vanaf 8 november 2016 kunnen onderzoekers een projectidee indienen voor een innovatief onderzoek. Medio 2017 krijgen onderzoekers die door de selectieronde komen hier de kans om geld op te halen via crowdfunding.

Lees meer over de Innovatiesubsidie 

Lees meer Lees minder

€ 99.541 opgehaald

van totaal € 99.540 (100%)
€ 49.770 dankzij Donaties € 49.770 dankzij Hartstichting Verdubbelaar