Algemene voorwaarden


Inhoud website

De Hartstichting is verantwoordelijk voor de inhoud van steunmijnonderzoek.hartstichting.nl. We doen er alles aan om actuele en correcte informatie aan te bieden.

Online informatie wordt voortdurend verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Aan de inhoud op deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of directe of indirecte schade door gebruik van de website.

Links en verwijzingen

U mag op uw site links of verwijzingen maken naar deze website. We gaan ervan uit dat u dit doet met de beste bedoelingen en mee wil helpen om fondsen te werven voor de onderzoekers die hun onderzoek hier presenteren. Dit waarderen we enorm!

Het is echter niet toegestaan dat uw site:

  • de schijn wekt dat de Hartstichting uw site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de site van de Hartstichting insluit (gebruik van online frames)
  • inhoud kopieert of synchroniseert zonder bronvermelding
  • het logo van de Hartstichting gebruikt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
  • onjuiste, bedreigende of beledigende informatie over de Hartstichting en haar producten en/of diensten bevat

Reacties plaatsen

Reacties op deze website zijn van harte welkom! We zien graag dat u de onderzoekers steunt en motiveert.

We accepteren geen reacties die:

  • bedreigend, discriminerend, beledigend of obsceen zijn
  • frauduleus, bedrieglijk of misleidend zijn
  • het intellectuele- en/of artistieke eigendom van derden aantasten
  • commerciële boodschappen bevatten die niet relevant zijn en/of niet gerelateerd zijn aan ons merk
  • op enige manier in strijd zijn met wetgeving of die maatschappelijke normen overtreden

De Hartstichting behoudt zich het recht voor berichten en reacties te verwijderen die niet aan bovenstaande spelregels en omgangsvormen voldoen.

De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen of lezen van berichten op deze website.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens behandelt de Hartstichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zie onze privacyverklaring en de informatie over het gebruik van cookies.

Auteursrecht

Alle websites van de Hartstichting zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, handelsnamen, merken, logo's en databanken te respecteren. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Akkoord

Iedereen die gebruik maakt van deze website gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden en bepalingen.