Update 1: we zijn begonnen! 

02 March 2018 11:41

1 januari 2018 is het onderzoek officieel van start gegaan. Natuurlijk hebben we tot die tijd niet stilgezeten: we hebben verschillende onderzoeksgroepen en ziekenhuizen benaderd voor een mogelijke samenwerking om onze aantallen patiënten en donoren uit te breiden.

Daarnaast zijn ook de voorbereidingen getroffen voor het genotyperen (dit is de methode waarmee we naar het DNA kijken) van samples die al beschikbaar waren, maar waar nooit eerder budget voor was. Ons doel is om voor het einde van het jaar van alle 1500 donor-ontvangerparen de DNA informatie te hebben, zodat we zo snel mogelijk op zoek kunnen naar de verschillen die afstoting veroorzaken.

Wordt vervolgd..!

Jessica