Wat een succesvolle eerste week van crowdfunding!

22 May 2018 13:29

Sinds de start van de crowdfundingtermijn op 15 mei jl. is er na 1 week al ruim 11% van het streefbedrag opgehaald door de onderzoekers van 2018. Wat een geweldige start van deze actie!

Aan kop gaat op dit moment het team van Appelman & Eringa met 20% streefbedrag behaald met hun onderzoek naar het zichtbaar maken van problemen in de kleinste hartvaatjes. Maar de andere onderzoekers werven ook flink voor hun onderzoeken. Er zijn vruchtbare gesprekken gevoerd met organisaties die willen doneren aan de onderzoekers van hun keuze en er zijn ook al interessante acties op touw gezet zoals een sponsorloop bij een basisschool in Breda voor het onderzoek van Paul Wijnker naar erfelijke hartspierziekte.

Steun ook
Voor een overzicht van de andere onderzoeken bekijk je de overzichtspagina Projecten 2018. Steun je ook innovatief onderzoek?