Crowdfunding voor innovatief onderzoek van start

14 October 2019 17:06

Op 14 oktober zijn 5 talentvolle onderzoekers de uitdaging aangegaan: via crowdfunding geld ophalen voor hun baanbrekende hartonderzoek. Het onderzoek gaat van start als de onderzoeker erin slaagt het streefbedrag van € 25.000,- op te halen. De Hartstichting verdubbelt elke bijdrage.

Baanbrekende oplossingen

De onderzoekers zoeken naar baanbrekende oplossingen. Zij zijn geselecteerd omdat zij buiten de gebaande paden denken en erop gericht zijn de resultaten van hun onderzoek toe te passen in de praktijk. Juist onderzoeksprojecten met een originele invalshoek kunnen een grote stap voorwaarts maken en veel winst opleveren voor de patiënt.

> Bekijk de onderzoeken

Strenge selectie

De onderzoeksvoorstellen zijn kritisch beoordeeld door de Wetenschappelijke Advies Raad van de Hartstichting en de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Er zijn 5 onderzoeksvoorstellen geselecteerd. Deze onderzoekers krijgen de kans fondsen te werven via crowdfunding.

Kies een onderzoek